Vi oversetter det du trenger.

Kvalitetsbevisste og kompetente.

Full konfidensialitet.

Rask levering.

Høy kvalitet

Som jurister er vi trenet i å fremstille kompliserte, fag- lige tekster på en klar og korrekt måte i målteksten. Vi er stolte av å alltid levere oversettelser av høy kvalitet.

Kompetanse

Alle våre tilknyttede translatører mellom norsk og engelsk er statsautoriserte.

Konfidensialitet

Vi sikrer konfidensiell behandling av alle oppdrag.

Rask levering

Vi gir høyeste prioritet til kundenes frister, og er stolte av vår pålitelighet og evne til rask saksbehandling.

Våre tjenester

Vi tar alle typer oppdrag

Vi tar oppdrag i alle størrelser og har bred erfaring med oversettelse av lengre og kortere prosesskriv, brev, lover, årsrapporter, stortingsproposisjoner m.m. Ved behov kan vi tilby hasteoversettelse og samkjøring av større prosjekter. Spør oss også gjerne om oversettelser til/fra andre språk enn engelsk og norsk.

Vi priser oppdrag individuelt og tar gjerne en prat rundt deres oversettelsesbehov og hvordan vi kan bistå.

Ring oss på telefon 22 49 94 22, send en e-post til .
Om oss

Statsautoriserte translatører

Legaltrans AS ledes av statsautoriserte translatører med juridisk utdannelse og erfaring. Oversettelser av juridiske dokumenter utføres eller kvalitetssikres av personer med juridisk utdannelse, noe som sikrer utvetydig oversettelse av originalteksten.

Alle våre tilknyttede translatører mellom norsk og engelsk er statsautoriserte og har bestått en krevende og internasjonalt anerkjent eksamen i skriftlig oversettelse med spesiell vekt på juridisk, økonomisk/administrativt og teknisk fagspråk. Bare statsautoriserte translatører er bemyndiget til å stemple og bekrefte riktigheten av oversettelser.Legaltrans®   –   din leverandør av juridiske, økonomiske og samfunnsrelaterte oversettelser.